Příprava procesu je velmi náročná a dlouhodobá práce, která vyžaduje i značné finanční náklady. Královéhradecké biskupství proto zřídilo zvláštní účet, který bude shromažďovat prostředky pro českou i římskou fázi procesu blahořečení. Fond spravuje postulátor procesu a je určen výhradně pro tento účel. Pokud nějaké prostředy zbydou, budou využity na šíření úcty k P. Josefu Toufarovi a péči o místo jeho posledního působení, tedy kostel a faru v Čihošti. Biskupství věnovalo první základní sumu, ale budeme vděční za každý příspěvek.

č. účtu: 22335522/0800 – Fond beatifikace